indir ares indir photoscape indir full download

ค้นหา

Login Form

Login โดยใช้ เมล์ ทอ.(ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th)

CKO และคณะทำงาน

สุดยอดโปรแกรมป้องกันไวรัส ฟรี !!!!

ในบทความนี้ เราจะมาเปรียบเทียบกัน ในหัวข้อ "สุดยอดโปรแกรมป้องกันไวรัสฟรี" โดยมีโปรแกรมส่งเข้าประกวดด้วยกัน 3 โปรแกรมคือ Avira Antivir Avast และ AVG ทั้ง 3 โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมอยู่ในระดับต้น 3 ลำดับของผู้ใช้จากทั่วโลก แต่เราจะมาเปรียบเทียบให้รู้แน่ชัดไปเลยว่า โปรแกรมตัวใดกันแน่ คือสุดยอดโปรแกรมป้องกันไวรัสฟรี ณ ขณะนี้
ในการเลือกตัวเลือกโปรแกรมนั้น เราเลือกเฉพาะ Avira Antivir, Avast และ AVG เพราะว่า ทั้ง 3 โปรแกรมคือโปรแกรมป้องกันไวรัสฟรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดอยู่ ณ ขณะนี้ (ส.ค. 2552) และเพื่อให้ง่ายในการกำหนดขอบเขตของการทดสอบ แต่ว่านอกจาก 3 โปรแกรมนี้แล้ว ยังมีโปรแกรมป้องกันไวรัสฟรีอีกมาก โดยท่านสามารถเข้าไปโหลดมาได้ฟรีที่เว็บไซต์ www.majorgeeks.com และเพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปได้เห็นข้อเปรียบเทียบว่า โปรแกรมป้องกันไวรัสฟรี กับโปรแกรมป้องกันไวรัสเสียตังค์นั้น ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เราจึงนำตัวเลือกที่เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสเสียตังค์มาเปรียบเทียบด้วยคือ Kaspersky และ ESET NOD32 เรามาดูผลการทดสอบกันเลยดีกว่า

Detection Rate / on-demand scans  ข้อมูลนี้นำมาจาก AV-comparative.org’s Feb 2009 test (#21) โปรแกรมจะถูกทดสอบให้ตรวจจับไวรัส 1,274,928 ตัวซึ่งเป็นไวรัสที่ระบาดในช่วงปี เม.ย. 2004 ถึง เม.ย. 2008 โปรแกรมใดตรวจจับได้สมบูรณ์มากที่สุดจะได้คะแนนมากตาม

Software ผลการทดสอบ คะแนน
Avira Antivir 99.7% 3
Avast 98.2% 2
AVG 93.0% 1
Kaspersky (*) 97.1%  
ESET NOD32 (*) 97.6%  


หมายเหตุ (*) หมายถึงเป็นโปรแกรมเสียตังค์ ซึ่งนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเฉย ๆ

Detection Rate / predictive “heuristic” detection: การทดสอบในหัวข้อนี้ จะเป็นการทดสอบให้โปรแกรมเปิดใช้งาน Heuristic Detection ซึ่งเป็นการตรวจสอบไวรัสตัวใหม่ ๆ ที่โปรแกรมยังไม่มีข้อมูลอยู่ ว่าจะสามารถวิเคราะห์จากพฤติกรรมของไวรัสแล้วกักกันไว้ได้หรือไม่

Software ผลการทดสอบ คะแนน
Avira Antivir 71% 3
Avast 40% 1
AVG 43% 2
Kaspersky (*) 71%  
ESET NOD32 (*) 54%  


Number of false positives : false positives คือความผิดผลาดจากการที่ตรวจสอบไฟล์ปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเข้าใจว่าเป็นไวรัส และทำการลบทิ้ง ซึ่งสร้างปัญหาพอสมควรในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ค่าที่ได้โปรแกรมใดมี false positives ยิ่งน้อย ยิ่งได้คะแนนดี
Software ผลการทดสอบ คะแนน
Avira Antivir 24 2
Avast 28 1
AVG 17 3
Kaspersky (*) 14  
ESET NOD32 (*) 13  

On demand scanning speed : ความเร็วในการสแกนก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะถ้าทำงานได้ช้า ก็จะต้องเสียเวลาทำงานอย่างอื่นไปด้วย หน่วยวัดจะออกมาเป็น MB/s ค่ายิ่งมากยิ่งเร็ว
Software ผลการทดสอบ คะแนน
Avira Antivir 13.6 MB/sec 2
Avast 15.4 MB/sec 3
AVG 6.8 MB/sec 1
Kaspersky (*) 13.3 MB/sec  
ESET NOD32 (*) 13.2 MB/sec  

Total Result : จากการรวบรวมผลการทดสอบทั้ง 4 หมวด เรามาดูกันว่าตัวเลือกทั้ง 3 โปรแกรมจะมีคำแนนเท่าใดกันบ้าง คะแนนเต็ม 12 คะแนน
Software คะแนน
Avira Antivir 10/12
Avast 6/12
AVG 7/12

ข้อมูลเพิ่มเติม
Software Versions ที่นำมาทดสอบ ลิงค์
Avira Antivir Avira Antivir: 8.2.0.374 Avira
Avast Avast: 4.8.1335 Avast
AVG AVG: 8.0.234 AVG
Kaspersky (*) Kaspersky (*): 8.0.0.506a  
ESET NOD32 (*) ESET NOD32 (*): 3.0.684.0  

** ข้อทำความเข้าใจ ผลการทดสอบนี้จะวัดผลได้และอ้างอิงได้ ณ ขณะทำการทดสอบเท่านั้น หากเวลาผ่านไป เวอร์ชั่นของโปรแกรมพัฒนาขึ้น ผลการทอสอบอาจจะไม่เป็นอย่างในบทความนี้